Predpoklady k riešeniu problému

Riešenie problému

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite nasledujúce postupy v poradí, v akom sú uvedené. Po použití každého postupu overte zariadenie USB a presvedčite sa, či ste problém odstránili. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, vyskúšajte použiť ďalší spôsob.

klávesnice


Postup č. 1


Použite funkciu Správca zariadení a overte, či sa nevyskytli zmeny hardvéru.

Po tom, ako počítač vykoná overenie zmien hardvéru, môže rozpoznať zariadenie USB pripojené k portu USB to znamená, že zariadenie USB budete môcť používať.


Ak chcete overiť výskyt hardvérových zmien, postupujte takto:


 • Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.

Poznámka:Ak používate systém Windows Vista, kliknite na položku Štart a potom použite pole Vyhľadať.


 • Zadajte hodnotu devmgmt.msc a kliknite na položku OK. Otvorí sa Správca zariadení.

 • V Správcovi zariadení kliknite na svoj počítač (zvýraznite ho)

 • Kliknitena položku Akcia a potom kliknite na položku Zisťovať zmeny hardvéru.

 • Overte zariadenie USB a presvedčite sa, či zariadenie funguje.

 • Ak zisťovanie zmien hardvéru odstránilo problém, tento postup sa skončil. Ak tento postup nepomohol vyriešiť problém, pokračujte postupom č. 2

Postup č. 2


 Reštartujte počítač

Ak zisťovanie nového hardvéru neodstránilo problém, pokúste sa reštartovať počítač. Po reštartovaní počítača overte zariadenie USB a presvedčite sa, či zariadenie funguje.

Ak reštartovanie počítača odstránilo problém, tento postup sa skončil. Ak tento postup nepomohol vyriešiť problém, pokračujte postupom č. 3

 
notebook


Postup č. 3


Zakázanie a opätovné povolenie radiča USB.

Pomocou funkcie Správca zariadenízakážte a znova povoľte všetky radiče USB. Takto umožníte radičom odstrániť stav „nereagovania“ portu USB. Radiče USBpredstavujú porty USB v Správcovi zariadení.


Ak chcete zakázať a znova povoliť radiče USB, postupujte takto:


 • Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.

Poznámka: Ak používate systém Windows Vista, kliknite na položku Štart a potom použite pole Vyhľadať.


 • Zadajte hodnotu devmgmt.msc a kliknite na položku OK. Otvorí sa Správca zariadení.

 • Rozbaľte uzol Radiče zbernice USB.

Poznámka:Počas vyhľadávania tejto položky je možné, že sa budete musieť presúvať v zozname.


 • Pravým tlačidlom myši kliknite na radič USB v časti Radiče Univerzálnej sériovej zbernice a kliknutím na položku Odinštalovať odstráňte radič.

 • Opakujte krok 4pre všetky radiče USB, ktoré sú uvedené v časti Radiče Univerzálnej sériovej zbernice.

 • Reštartujte počítač. Po spustení počítača bude systém Windows automaticky zisťovať zmeny hardvéru a znova nainštaluje všetky radiče USB, ktoré ste odinštalovali.

 • Overte zariadenie USB a presvedčite sa, či zariadenie funguje.

 • Ak port USB rozpozná zariadenie a toto zariadenie môžete použiť, problém ste odstránili a https://www.lordalex.sk/problem-s-napajanim-vyrieseny/je, tak potom si môžete vydýchnuť..

Predpoklady k riešeniu problému
5 (100%)1